Wij beschikken over de ANBI-status

Op 10 mei 2023 verkrijgen wij de ANBI-status

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een organisatie met ANBI-status zet zich in voor minstens 90% voor het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Dit houdt in dat de resultaten van de werkzaamheden die de ANBI uitvoert, nuttig moeten zijn voor de gehele samenleving en dat de organisatie geen winst mag maken. Donateurs van een ANBI kunnen profiteren van belastingvoordelen.