De Dexia BKR toestand

De onterechte registraties van Dexia

Op 23 oktober onthullen we bij Radar een sluw trucje van Dexia.

De kwestie rond Dexia blijft actueel en houdt ons bezig. Dexia heeft in het verleden woekerpolissen verkocht. Vele burgers zagen hun ingelegde geld in rook opgaan. Bovenop dit verlies claimde Dexia dat er nog een aanzienlijke schuld openstond. Deze werd vervolgens negatief geregistreerd bij het BKR, waardoor men sinds 2001 belemmeringen kan ondervinden bij zaken als het kopen van een huis of het verkrijgen van financieringen. Dit voelt als een driedubbele straf: de inleg kwijtraken, een nieuwe schuld hebben én een BKR-registratie.

Dexia biedt uit ”coulance” aan de BKR-registratie te verwijderen, maar eist dan dat je afstand doet van je lopende procedure bij Leaseproces B.V.. Dit bedrijf zet zich in voor gedupeerden om de inleg en een schadevergoeding terug te vorderen. Hoewel jurisprudentie aangeeft dat burgers recht hebben op teruggave van hun volledige inleg, speelt Dexia een spel via het BKR: “We verwijderen je BKR-registratie alleen als je afstand doet van je rechten en procedure bij Leaseproces”. Een onacceptabele voorwaarde, als je het aan de eerste de beste jurist zou vragen. Velen tekenen, om de wens een woning te willen kopen, deze op zijn zachts gezegd onredelijke overeenkomst.

Wij hebben het Bureau Krediet Registratie medeverantwoordelijk gesteld voor de onterechte BKR-registraties. Als het BKR of Dexia deze registraties niet intrekt, starten we een collectieve rechtszaak.

Mis het niet: maandag 23 oktober om 20.25 uur bij AVROTROS Radar op NPO 2.

Onze brief naar het BKR

Bureau Krediet Registratie
T.a.v. de directie Teisterbantlaan 2A
4006 EB Tiel

Aangetekend en per e-mail: info@bkr.nl

Zoetermeer, 10 oktober 2023
Betreft: Dringend verzoek tot herziening van Dexia BKR-registraties

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief wend ik mij tot u namens de Stichting Onterechte BKR-registratie en de mensen die wij vertegenwoordigen. Onze stichting, hoewel recent opgericht, zet zich onvermoeibaar in voor mensen die onterecht en disproportioneel geregistreerd staan bij het BKR. De kwestie rond de BKR-registraties van Dexia vraagt al veel te lang om een oplossing.

Sinds 2001 is duidelijk geworden dat een groot aantal Nederlanders door Dexia zijn gedupeerd en negatief geregistreerd vanwege omstreden aandelenleaseproducten. Uit jurisprudentie, zoals te vinden op rechtspraak.nl en informatie van verschillende belangenbehartigers, blijkt dat het merendeel van de zaken tegen Dexia in het voordeel van de consument is beslist, met slechts enkele uitzonderingen. Vooral in zaken waarbij de overeenkomst tot stand kwam via een tussenpersoon, heeft iedereen recht op volledige teruggave van hun inleg. Daarnaast vervalt ook de zogenaamde schuld die bij het BKR staat geregistreerd. Hierdoor is er geen grond voor een negatieve BKR-registratie. Toch handhaaft Dexia, in strijd met de geest van de jurisprudentie, de negatieve BKR-registraties van de gedupeerden.

Via het BKR-systeem worden deze gedupeerden onterecht als ‘wantbetaler’ aangemerkt. Zij zijn door tussenpersonen verkeerd voorgelicht en hebben onjuiste informatie van Dexia ontvangen. Hierdoor hebben ze forse bedragen geïnvesteerd, variërend van enkele duizenden tot meer dan 200.000 euro. Ze zijn hun volledige inleg kwijtgeraakt. Bovendien beweert Dexia dat er nog een schuld openstaat. Deze schuld is tussen 2001 en 2004 met een negatieve codering bij het BKR geregistreerd, wat hen het stempel ‘wanbetaler’ geeft en hen zo dubbel benadeelt.

Vanwege de negatieve BKR-registratie van Dexia werden veel Nederlanders belemmerd in hun mogelijkheid om een hypotheek af te sluiten. Dit heeft hen verhinderd om huisvesting te realiseren. Dexia speelde behendig in op deze kwetsbare situatie. Onder de druk om woonruimte te verkrijgen, hebben velen zich gevoeld gedwongen een onredelijke vaststellingsovereenkomst met Dexia te ondertekenen. Via deze overeenkomst deden zij niet alleen afstand van hun rechten, maar zorgden er ook voor dat de negatieve registratie werd verwijderd. Wij herkennen een zorgwekkend patroon bij Dexia. Ze benut het BKR-systeem op een manipulatieve manier: door consumenten, in ruil voor het verwijderen van de negatieve registratie, onder druk te zetten om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen waarin zij afstand doen van hun rechtmatige claims. Het is zowel onbegrijpelijk als verontrustend dat Nederlanders zich zo onder druk gezet voelden, dat zij hun wettelijke rechten opgaven om een fundamentele behoefte als huisvesting te verkrijgen.

Naar onze inschatting hebben momenteel circa 15.000 mensen te maken met een onrechtmatige BKR-registratie vanwege Dexia. Uit recente documenten in ons bezit blijkt dat het BKR, in dit specifieke geval, zijn zakelijke relatie met Dexia boven de belangen van de gedupeerde consument stelde. Deze handelswijze werpt serieuze vraagtekens op over de integriteit en verantwoordelijkheid van het BKR als bewaker van het Nederlandse kredietregistratiesysteem.

Gezien uw recente besluit om, onder mediadruk, alle 21.000 registraties van kredietopkoper en handelaar Directpay te verwijderen, verzoeken wij u met klem om ook actie te ondernemen inzake de Dexia-registraties. Bovendien roept het bij ons vragen op waarom het BKR, terwijl het al sinds 2004 op de hoogte is van deze kwestie en fungeert als beheerder van het kredietregistratiesysteem, tot op heden niet heeft ingegrepen bij deze evident onterechte en disproportionele registraties van burgers.

Indien het BKR nalaat de onterechte Dexia-registraties te herzien en te verwijderen, dan overwegen wij een collectieve procedure op te starten. Deze procedure zal zich richten tegen zowel het BKR als Dexia, namens alle gedupeerden.

Wij dringen er met klem op aan dat u binnen een termijn van 14 dagen op dit schrijven reageert. Het is van essentieel belang dat u onze ernstige zorgen erkent en passende acties initieert. Wij benadrukken dat wij bereid zijn tot een constructieve dialoog en hopen op een positieve respons van uw kant.

Met vriendelijke groet,

Mr. F.M. Visser
Voorzitter