Het privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Stichting Onterechte BKR-registratie (Hierna: SOB). Wij zitten gevestigd aan J.L. van Rijweg 127 in Zoetermeer. SOB is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”).

  1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van:

  • personen die hun steun aan de Actie uiten;
  • personen die zich aanmelden voor een claim;
  • personen die op de hoogte willen blijven van onze activiteiten.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

SOB verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Gegevens die wij verzamelen als je het formulier Meldpunt BKR-codering invult. ·         Naam

·         E-mailadres

·         Telefoonnummer

·         Wie je bij het BKR heeft geregistreerd

·         De reden om van je registratie af te komen

·         Waar je klacht uit bestaan

·         IP (hashed)

·         Tijd en datum waarop je je gegevens hebt ingevuld

·         Land (op basis van IP-adres)

·         Taal browser

 

3. Voor welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

SOB verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende grondslagen:

  • Om de omvang van de groep mensen in Nederland die de klachten hebben over het BKR en/of haar zakelijke klanten te kunnen tonen aan de rechter, het BKR, de media of andere organisaties. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden die te herleiden is naar een individu, tenzij wij hier uw uitdrukkelijke toestemming voor hebben gekregen.
  • Voor het verzenden van een nieuwsbrief.

4. Welke cookies gebruiken wij?

SOB maakt gebruik van cookies voor het goed functioneren van onze website (functionele cookies).

5. Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

De persoonsgegevens ontvangen we direct van jou zodra je het formulier Meldpunt BKR-codering invult.

Ook kunnen we aanvullende gegevens bij je opvragen.

6. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Verwerkers

SOB maakt gebruik van diensten van derden, zoals partijen die onze website en database hosten, om jouw persoonsgegevens te verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Dit zijn verwerkers in de zin van de AVG. Deze partijen mogen persoonsgegevens enkel verwerken op instructie van SOB en niet voor eigen doeleinden. SOB heeft met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten.

SOB zal jouw persoonsgegevens uitsluitend delen met derden als je hiervoor voorafgaande toestemming hebt gegeven, om te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen of indien dit noodzakelijk is voor het gerechtvaardigd van SOB en/of derden.

7 Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

SOB bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren daarom een bewaartermijn van 3 jaar.

8. Wat zijn je rechten?

Op grond van de AVG heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten beperken of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SOB en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je gebruik maken van je rechten in verband met jouw persoonsgegevens of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@onterechtebkrregistratie.nl. Wij zullen binnen de wettelijke termijn op jouw verzoek reageren.

9. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

SOB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@onterechtebkrregistratie.nl.

10. Kan SOB dit privacybeleid wijzigen?

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 3 april 2023. We kunnen dit privacybeleid te allen tijde aanpassen. Indien sprake is van een substantiële wijziging, zullen wij deze onder jouw aandacht brengen. Oude versies blijven beschikbaar op onze website.